Podmínky programu:

 1. Zájemce o zprostředkování se zaregistruje v našem eshopu jako běžný zákazník, pro účast v programu je třeba uvést funkční email.
 2. Následně umístí na svoje webové stránky odkaz na naše eshopy některým z těchto způsobů:

  • Textový odkaz na titulní stránku libovolného eshopu nebo přímo na stránku konkrétního produktu. Textových odkazů může být více a to i na různé eshopy.
  • Některý z níže uvedených reklamních prvků. Uvedené reklamní prvky nesmějí být žádným způsobem upravovány.
 3. V případě příchodu zákazníka na naše stránky z odkazu zprostředkovatele je zákazníkovi zaslána tzv. cookie s identifikací zprostředkovatele. Pokud tento nepřihlášený zákazník do 30-ti dnů nakoupí nebo se zaregistruje u naší firmy, je veden jako zákazník zprostředkovaný konkrétním zprostředkovatelem. Zaslaná cookie má platnost 30 dnů, přiřazení zprostředkovatele je tedy provedeno i pokud se tedy zákazník nezaregistruje nebo nenakoupí při první návštěvě, ale kdykoliv v průběhu 30-ti dnů od návštěvy.
 4. V případě, že tentýž zákazník přijde na naše stránky v průběhu doby od více zprostředkovatelů, je přiřazen zprostředkovateli, od kterého přišel naposledy před první objednávkou nebo registrací.
 5. Za zprostředkování obdrží zprostředkovatel odměnu v% z hodnoty zrealizovaných a zaplacených objednávek zákazníka během 1 roku od jeho registrace.
 6. Odměna je připsána na provizní účet zprostředkovatele, jehož aktuální stav si může zobrazit po přihlášení, spolu s přehledem zprostředkovaných objednávek. Čerpání z účtu je možné převodem na slevový kupón na nákup v našich eshopech nebo vyplacením odměny na bankovní účet zprostředkovatele.
 7. Vyplacení odměny na bankovní účet zprostředkovatele je podmíněno uzavřením písemné smlouvy, vyplácená částka musí činit vždy alespoň 500 Kč.
 8. Zákazníkem, za nějž je přiznána odměna, nemůže být sám zprostředkovatel nebo jeho rodinní příslušníci, stejně tak jím nemůže být již dříve zaregistrovaný zákazník.
 9. Zprostředkovatel není oprávněn zasílat odkazy nevyžádanou elektronickou poštou (SPAM), formou tzv. hromadného tapetování diskusních fór nebo jiným způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo etikou na internetu.
 10. V případě porušení či obcházení podmínek programu nebo jeho zneužívání v rozporu s jeho účelem je provozovatel internetových obchodů oprávněn zrušit účet zprostředkovatele a stornovat bez náhrady zůstatek na jeho provizním účtu.
 11. Provozovatel je oprávněn program zrušit, v takovém případě nezaniká nárok zprostředkovatelů na provizi. Případné zrušení programu je provozovatel povinen oznámit všem zprostředkovatelům emailem.

Přihlášení

Registrace